Di tag: hidup kekal

Dilahirkan untuk Hidup Selamanya

“Sebab upah dosa, Alkitab berkata, ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. “Roma 6:23.

Bagikan: