be love be light

Dilahirkan untuk Hidup Selamanya

“Sebab upah dosa, Alkitab berkata, ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. “Roma 6:23.

Lari Saja

Salam Kimpul… Dua tahun sudah. Bulan ini anniversary kedua. Itu sekitar dua tahun lalu....