Pastordepan Media Ministry

Ezra dan Nehemia

Pelajaran Pendalaman Alkitab Sekolah Sabat, Oktober, November, Desember

Ezra Dan Nehemia

Daftar Isi

Pengantar Pelajaran: Injil Menurut Ezra Dan Nehemia

Pelajaran 1: Memahami Sejarah: Zerubabel Dan Ezra

Pelajaran 2: Nehemia

Pelajaran 3 : Panggilan Allah

Pelajaran 4 : Menghadapi Oposisi

Pelajaran 5 : Melanggar semangat hukum

Pelajaran 6 : Pembacaan Firman

Pelajaran 7 : Allah kita yang Maha Pengampun

Pelajaran 8 : Allah dan Perjanjian

Pelajaran 9 : Pencobaan, Kesengsaraan, dan daftar-daftar

Pelajaran 10 : Menyembah Tuhan

Pelajaran 11 : Umat yang murtad

Pelajaran 12 : Berurusan dengan keputusan yang buruk

Pelajaran 13 : Para pemimpin Israel


Iklan